Ταχυμεταφορές φαρμάκων

Μια καινοτόμα υπηρεσία , η οποία εξυπηρετεί και προστατεύει  τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα, μέσω της Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς Φαρμάκων Κατ΄Οίκον “MEDITRANS”, της παράδοσης φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, χρησιμοποιώντας ειδικά ψυγεία  ώστε αυτά να διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Ο ασθενής δεν χρειάζεται να μετακινηθεί από το σπίτι του θέτοντας  την ήδη επιβαρυμένη υγεία του και να βρίσκεται σε πολύωρη αναμονή στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ,

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται
Ο ενδιαφερόμενος τηλεφωνεί στη γραμμή εξυπηρέτησης της  , και ενημερώνεται για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, παραλαμβανουμε φάκελο με τα δικαιολογητικά του ασθενή . Ο φάκελος ανοίγεται και ελέγχεται από τον φαρμακοποιό του ΕΟΠΥΥ και ακολουθεί η παραλαβή του φαρμάκου . Μετά την παραλαβή του, το φάρμακο τοποθετείται σε ειδικό ψυγείο ελεγχόμενης θερμοκρασίας και στη συνέχεια παραδίδεται στη διεύθυνση του ασθενή,

Πότε θα έχει το φάρμακο ο ασθενής;
Ο ασθενής χρειάζεται να υπολογίσει ότι θα παραλάβει το φάρμακο το αργότερο την 4η εργάσιμη μέρα, από τη στιγμή που θα μας καλέσει, για να ενημερώσει ότι είναι έτοιμα τα δικαιολογητικά

Πόσο ασφαλής είναι η μεταφορά του φαρμάκου;
Για την εν λόγω υπηρεσία,  από την MEDITRANS  τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις μεταφοράς με τις ενδεικνυόμενες συνθήκες για κάθε φάρμακο  με  την χρήση ειδικών ψυγείων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για μεταφορές φαρμάκων.

TOP