Μεταφορά Βιολογικού Υλικού

Η συλλογή και μεταφορά των βιολογικών υλικών (κλινικό-εργαστηριακών δειγμάτων, κλπ), γίνεται βάσει των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR - Accord Dangerous Routier),  και σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές για την ασφαλή μεταφορά βιολογικού υλικού.


ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ     
 Η εταιρεία   διαθέτει ειδικά εξοπλισμένα οχήματα μεταφοράς (φορτηγά τύπου van) τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για μεταφορά  βιολογικών υλικών. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 Για την μεταφορά του βιολογικού υλικού χρησιμοποιούνται φορητά ψυγεία - κιβώτια που είναι πιστοποιημένα  από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας -W.H.O.TOP